top of page
SKÄRM_2.jpg

Utställning om Tredje Språket och serierna

SKÄRM_1.jpg
SKÄRM_3.jpg
Tankar om framtiden från 1986. Färglagd i datorn på 90-talet
Om pratbubblans utformning – ur min bok  "Tredje Språket"
bottom of page