1970 – 1979

Gökungen Sträng
Gökungen Sträng
Carl Herman o jag
Carl Herman o jag
70-Neutralitetens-murar
70-Neutralitetens-murar
73-Valår
73-Valår
Svenska försvaret
Svenska försvaret
71-Ideologier
71-Ideologier
71-Konjunkturnedgång
71-Konjunkturnedgång
71-Kejsarens-klader
71-Kejsarens-klader
71-naringspolitik
71-naringspolitik