top of page

Politik – inte bara ord

En bild säger mer än tusen ord. Denna gamla sanning har i årtusenden uppammat samhällskritiker att med några enkla penndrag gissla politiker och företeelser i samhället.

I denna bok presenterar Jan-Erik Ander teckningar från de senaste åtta åren.

Jan-Erik Ander. 25 år. Tecknare sedan snart ett decennium. Välkänd i lokalpressen. Borgerlig med lätt moderat anstrykning.

Bokförlaget HORISONT, 1971

Streck och plumpar

Ironi, frontalangrepp. Översåtarsamhället och dess företrädare gisslas i denna samling politiska teckningar och kåserier.

Jan-Erik Ander, välkänd politisk tecknare och Bo Ekegren, alltmer uppmärksammad politisk kåsör har i denna skrift samlat de senaste årens produktion.

Med hjälp av de överdrifter som kåserier och teckningar tillåter riktas en mördande kritik mot översåtarna i dagens samhälle – såväl socialistiska som icke-socialistiska sådana.

KREAB,1977

ISBN 91 970092 29IS

Svart på vitt

"Jag har alltid ritat. Det är mitt sätt att uttrycka mig. Att roa och reta. Den här boken innehåller ett urval teckningar. Mest politik. Från 1962 till 1984. Kanske inte alltid de bästa. Men teckningar och händelser jag minns. Och framför allt teckningar där jag sparat original eller bra tryck."
Jan-Erik Ander

KREABs förlag.1984

100 års moderata PROFILER
 

"Den här boken är något så ovanligt som ett karikatyralbum. den har producerats  som ett led i firandet av Moderaternas första sekel. I boken presenteras 60 nyritade teckningar av politiker som under 1900-talet arbetat för att sprida de moderata idéerna. Många är fortfarande aktiva, medan andra fallit i glömska.

Boken speglar dessutom de senaste 40 årens stora politiska frågor genom 120 politiska teckningar av tecknaren Jan-Erik Ander.

LEXIVISION i samarbete med Moderaterna, 2004

ISBN 91 606-0016-0

ANTECKNAT
– under 60 år med bild och ord

"Jag har alltid ritat gubbar". När jag var liten drömde jag om en framtid där jag fick använda papper och penna."

I den här boken har Jan-Erik Ander samlat över 1000 teckningar som han ritat under åren. De flesta är karikatyrer och politiska satirer. Teckningarna har varvats med personliga kommentarer.

LEXIVISION, 2010

ISBN 91 606-0017-9

ANTECKNAT, PDF

TREDJE SPRÅKET

– kommunikation med flera sinnen

Tredje språket

BOKFÖRLAGET ARENA
i samarbete med Bild och Ord Akademin

ISBN 91-7843-183-2

POLITIK OMSLAG LOW.jpg

POLITIK I BILD

"Jan-Erik Ander, signaturen JEANDER, har tecknat som hobby i stort sett hela livet. I den här boken har han samlat politiska teckningar och karikatyrer från de senaste åren"

 

Satir, ironi och överdrifter.
I boken har jag samlat mer än 800 politiska teckningar och karikatyrer från åren 2011 – 2019.

 

Fakta:

228 sidor+ omslag

Format A4

LEXIVISION, 2018

ISBN 978-91-606-0018-3

bottom of page