2018

Det politiska läget...

Lägetlow.jpg
Det politiska läget...
Det politiska läget...
DÖ-grävare
DÖ-grävare
Löfvens last
Löfvens last
Marcus svarar och förklarar
Marcus svarar och förklarar
(S)amtycke
(S)amtycke
Annies kappa
Annies kappa
Lockbeten
Lockbeten
Löfven sonderar
Löfven sonderar
Björklunds dilemma
Björklunds dilemma