Bild och Ord Akademin

1983 kom Sven Lidman med idéen att vi borde starta en akademi för alla de olika yrkesgrupper som arbetar med information i ord och bild. Innan året var slut hade Bild och Ord Akademin sitt första möte.


Bild och Ord Akademin
har till uppgift att främja integration av bild och ord inom information och kommunikation samt att verka för vetenskapligt studium av integrationens förutsättningar, former och följder.


Preses
2004 efterträdde jag Sven Lidman som preses i Bild och Ord Akademin. Jag var preses i 10 år.

Veckojournalen

© 2018 Jan-Erik Ander. Proudly created with Wix.com

Copyright: Jan-Erik Ander     jeander@jeander.com     072-1501728.

My cartoons may be used in any personal blog, facebook, twitter etc– if mentioning the source.
All images remain the property of the artist

Visitors from July 14, 2018

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Ikon