2000 – 2009

2005-07-12, Terror
2005-07-12, Terror
Europa och tjuren
Europa och tjuren
2005-10-25,_Fågelinfluensan_
2005-10-25,_Fågelinfluensan_
Efter tsunamin
Efter tsunamin
2005-09-02, KATRINA
2005-09-02, KATRINA
Värdetransporter
Värdetransporter
2005-06-28, Locktoner
2005-06-28, Locktoner
2005-04-23, Gudrun
2005-04-23, Gudrun
Snaran
Snaran