top of page

Lidman Information – böcker och informationsmaterial

Under 80-talet expanderade Kreab kraftigt. Det blev allt mindre tid över till att rita traditionella karikatyrer. Starten av nya företag som Diagraf och Lidman Information –  tog nästan all tid.


1979 berättade Kreabs styrelseordförande Stig Rindborg att han fått reda på att Sven Lidman sökte en samarbets-partner för att producera ”lexivisuellt” informationsmaterial. Klart vi blev intresserade. Jag hade ju redan på konstfacktiden träffat Sven och var imponerad av hans kunnande. Den 1 januari 1980 startade vi tillsammans Lidman Information. Jag blev vd och Sven Lidman styrelseordförande. Vi producerade broschyrer och böcker med text och bild i nära samverkan. Det upptog mycket av min tid. Jag var vd på företaget samtidigt som jag var vd på Kreab och försökte vara på Lidman två dagar och på Kreab tre dagar i veckan.


Text och bild
På Lidman handlade det i än större grad än på Kreab åt att förklara det vi var bäst på – komplicerade fakta och processer. Jag hann inte rita mycket själv, men skissade desto fler projekt. Vi hade en stor stab med skickliga tecknare som kunde ta över och fullfölja mina intentioner.
En av Lidmans specialiteter var packaging. Bokproduktion åt olika förlag. Vi tog fram idéer till böcker som vi sedan presenterade och sålde till olika förlag på Frankfurtmässan.


Jag avgår som vd på Kreab
Det administrativa jobbet tog allt mer av min tid. Trots det intressanta jobbet som vd på ett stort informationsföretag var det inte vad jag ville syssla med. Att jobba i kundprojekt var roligare. 1985 blev Lars-Göran Johansson vd på Kreab. ”LG” hade då jobbat på Kreab nästan från starten. För första gången sedan 1973 slapp jag administrativa uppgifter och kunde ägna mig mer åt Kreabs kunder och projekt.

 

FörsvarssparandeLOW.jpg

En årsbok växer fram

Artikel ur tidningen Kommunikation

Aldrig har jag följt nyhetsflödet nogrannare än 1982. Jag läste alla stora tidningar, både svenska och utländska.
Lidman Information hade fått i uppdrag att producera en årsbok till Bonniers. Boken skulle knyta an till Uppslagsverket Media som Lidman redan producerade.
 

För att hinna med hela året, beslöt vi att arbeta efter en fast struktur. Varje månad skulle få lika mycket utrymme och göras färdig så snart månaden passerats. Det betydde att när vi kom till slutet av året var boken nästan klar och kunde snabbt gå i tryck. Varje uppslag skissades i detalj.

bottom of page